Twoj profil w Arrow ECS

Producenci (Wybierz producentów, których produkty Cię interesują)

Obszary Twoich zainteresowań (Wybierz cały obszar, który Cię interesuje)

 • Dell EMC
  IBM Software
  Oracle
  Splunk
 • Citrix
  Dell EMC
  HPE
  IBM Software
  McAfee
  NetApp
  Oracle
  ThinPrint
  Veritas
  VMware
 • Dell EMC
  HPE
  IBM Software
  Lenovo
  NetApp
  Oracle
  Quantum
  Veritas
 • IBM Software
  Oracle
 • Citrix
  IBM Software
  VMware
 • Carbon Black
  Check Point
  FireEye
  ForeScout
  Fortinet
  IBM Software
  Ixia
  McAfee
  Riverbed
  RSA
  Skybox Security
  Symantec
  Tenable

Podsumowanie wybranych producentów:

Arrow
Arrow Education
Carbon Black
Check Point
Citrix
Dell EMC
FireEye
ForeScout
Fortinet
HPE
HPE Networking
IBM Hardware
IBM Software
IGEL
Ixia
Lenovo
McAfee
NetApp
Oracle
Oracle Cloud Center of Excellence
Quantum
Riverbed
RSA
SAS
Skybox Security
Splunk
Symantec
Tenable
ThinPrint
Veritas
VMware

Wróć do wyboru producentów

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższymi informacjami:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Arrow ECS”), ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030756, NIP 678-26-82-866, REGON 351559623, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł, dane kontaktowe: biuro.ecs.pl@arrow.com tel. 012 616 43 00.
2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych to: Paweł Mróz, e-mail: rodo.ecs.pl@arrow.com
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy (-ów) dot. świadczenia przez Arrow ECS usługi przesyłania Newslettera lub podjęcia niezbędnych działań poprzedzających jej (ich) zawarcie, kontaktowania się w związku z jej (ich) wykonywaniem oraz obsługi ewentualnych reklamacji.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Arrow ECS marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym w szczególności, o ile została wyrażona w tym zakresie zgoda, przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty z grupy Arrow, podmiotom współpracującym z Arrow ECS. Więcej informacji znajdzie Pani/Pan w regulaminie usługi Newsletter.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania ww. umowy (-ów) oraz dla celów marketingu bezpośredniego do wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tych celach (np. poprzez skierowanie żądania wypisania się z usługi „Newsletter”).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Arrow ECS.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w zakresie, w jakim dane oznaczone są gwiazdką (*) wymagane w celu zawarcia lub wykonania przez Arrow ECS umowy (-ów) dot. świadczenia usługi przesyłania Newslettera. Niepodanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką (*) uniemożliwi zawarcie lub wykonanie ww. umowy (-ów), a także uniemożliwi prowadzenie przez Arrow ECS marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.