Twoj profil w Arrow ECS

Producenci (Wybierz producentów, których produkty Cię interesują)

Obszary Twoich zainteresowań (Wybierz cały obszar, który Cię interesuje)

 • Dell EMC
  IBM Software
  Oracle
  Splunk
 • Citrix
  Dell EMC
  HPE
  IBM Software
  McAfee
  NetApp
  Oracle
  ThinPrint
  Veritas
  VMware
 • Dell EMC
  HPE
  IBM Software
  Juniper
  Lenovo
  NetApp
  Oracle
  Quantum
  Veritas
 • IBM Software
  Oracle
 • Citrix
  IBM Software
  VMware
 • Carbon Black
  Check Point
  FireEye
  ForeScout
  Fortinet
  IBM Software
  Ixia
  Juniper
  McAfee
  Riverbed
  RSA
  Skybox Security
  Symantec

Podsumowanie wybranych producentów:

Arrow
Arrow Education
Carbon Black
Check Point
Citrix
Dell EMC
FireEye
ForeScout
Fortinet
HPE
HPE Networking
IBM Hardware
IBM Software
IGEL
Ixia
Juniper
Lenovo
McAfee
NetApp
Oracle
Oracle Partner Academy
Quantum
Riverbed
RSA
SAS
Skybox Security
Splunk
Symantec
ThinPrint
Veritas
VMware

Wróć do wyboru producentów

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższymi informacjami:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030756, NIP 678-26-82-866, REGON 351559623, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł (w całości opłacony).
Dane kontaktowe: email: biuro.ecs.pl@arrow.com tel . 012 616 43 00
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w celu korzystania z dostarczonej przez administratora danych usługi „Newsletter” – o ile Pan/Pani ją zamówiła. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o dostarczanie usługi „Newsletter” i przekazywanie informacji marketingowych oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którymi administrator danych posługuje się w celu realizacji usługi „Newsletter” lub świadczenia usług marketingowych, podmiotom z grupy Arrow oraz oraz podmioty współpracującym z Arrow ECS w celach marketingowych.
4. Pani/Pana dane mogą podlegać przekazaniu do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), wśród nich takich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Będzie Pan/Pani mógł/mogła uzyskać kopię Pani/Pana danych przekazywanych do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do odwołania Pani/Pana zgody. Po tym czasie będą przetwarzane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezawarcie umowy o dostarczanie usługi „Newsletter” i przekazywanie informacji marketingowych.

Niniejszym wyrażam Arrow ECS zgodę na:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arrow ECS sp z o.o. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty z grupy Arrow w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące z Arrow ECS w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym newsletter).