Przyśpiesz rejestrację - zaloguj się.

Warsztaty Fortinet Fast Track - Teleworker 6.4

Data wydarzenia: 2020/08/06 11:00 - 2020/08/06 14:00
Typ wydarzenia: warsztaty
Miejsce: Internet
Szanowni Państwo, informujemy, że rejestracja na wydarzenie została zakończona

Twoje dane

Dane firmy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Arrow ECS”), ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, NIP 678-26-82-866, dane kontaktowe: biuro.ecs.pl@arrow.com tel. 012 616 43 00.
 2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych to: Paweł Mróz, e-mail: rodo.ecs.pl@arrow.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy (-ów) dot. uczestnictwa w wydarzeniu (-ach) organizowanym (-ych) przez Arrow ECS lub podjęcia działań poprzedzających jej (ich) zawarcie, kontaktowania się w związku z jej (ich) wykonywaniem oraz obsługi ewentualnych reklamacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Arrow ECS.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Arrow ECS dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty, którymi administrator danych posługuje się lub z którymi współpracuje w celu realizacji wydarzenia lub świadczenia usług marketingowych, podmioty współpracujące z Arrow ECS (Partnerzy biznesowi oraz dostawcy IT) oraz podmioty z grupy Arrow.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; w takim wypadku Arrow ECS będzie przekazywać Pani/Pana dane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony (np. Privacy Shield, o którym możesz przeczytać tutaj) lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej (dostępnych tutaj).
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wydarzenia; po tym czasie będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Arrow ECS.
 11. Aby skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na adres wskazany w pkt 2.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w zakresie danych oznaczonych gwiazdką (*) wymagane do zawarcia lub wykonania umowy (-ów) dot. uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Arrow ECS. Niepodanie danych oznaczonych gwiazdką (*) uniemożliwi zawarcie lub wykonanie ww. umowy (-ów).

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na rzecz Arrow ECS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-345) przy ul. Sosnowieckiej 79 (dalej: Arrow ECS w celach związanych z realizacją Warsztaty Fortinet Fast Track - Teleworker 6.4 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 z późn. zm). Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z ww. usługi. Przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez podmioty współpracujące z Arrow.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty współpracujące z Arrow w celach marketingowych.